holway-odin

odin

04.06.2000 ~ 02.09.2014

HD - B
AD - 0
Eyes - 09.12.2013
Optigen normal/clear prcd-PRA

DKK logo mental

galleri

Place my body on a ship, And burn it on the sea
Let my spirit rise - Valkiries carry me
Take me to Valhalla, where my brothers wait for me
Fires burn into the sky
My spirit will never die

heart4

 Stamtavle 4 generationer 

FTW Standerwick Remus of Merryway Eng. FT. CH. Earnsfield Teal Holway Rupertino FTW Eng. FT. CH. Holway Denier
Eng. FT. CH. Little Marston Chorus Of Holway
Cassie Of Sandy Heath FTW Saltway Oliver
Elsa Of Manor Farm
Eng. FT. CH. Abnalls Hilary Of Standerwick Eng. FT. CH. Holway Corbiere Eng. FT. CH. Holway Denier
Eng. FT. CH. Little Marston Chorus Of Holway
Eng. FT. CH. Standerwick Roberta Of Abnalls FTW Belway Flick of Flightline
Strathcarron Seil Of Standerwick
Holway Muffin Holway Milo (Field Trial Winner) Holway Muscat of Birdbrook FTW FTW Papercourt Patrick
FTW Holway Claret
Eng. FT. CH. Holway Eppie Abnalls Elijah
Eng. FT. CH. Holway Dollar
Inpark Velvet of Holway Eng. FT. CH. Holway Corbiere Eng. FT. CH. Holway Denier
Eng. FT. CH. Little Marston Chorus Of Holway
Holway Liza FTW Holway Riot
Eng. FT. CH. Holway Dollar

 

Resultater markprøve

Resultater markprøve

Brugsprøve Bestået
1.præmie Dagens Bedste Hund Begynderklasse B
1.præmie Dagens Bedste Hund Begynderklasse C
1.præmie åbenklasse B
1.præmie Dagens Bedste Hund åbenklasse C
2.præmie åbenklasse C
1.præmie åbenklasse C Dagens Bedste Hund
2.præmie åbenklasse A
1.præmie åbenklasse B
3.vinder øvetklasse uoff WT
Bestået DJU's Apporteringsprøve 30 point
Bestået DJU's Apporteringsprøve 30 point
2. hurtigste hund / ikke stående race

Resultater sporprøve

Resultater sporprøve

1.præmie 400m / 3 timer schweiss
2.præmie 400m/20 timer schweiss
2.præmie 600m / 20 timer vildtspor
1.præmie 600m / 20 timer vildtspor
1.præmie 600m / 20 timer vildtspor
1.præmie 600m / 20 timer vildtspor med Hæders Pris
Svensk Vildtspor Champion

svch diplom

Eksteriør

Eksteriør

2.præmie mellemklasse udstilling
2.præmie åbenklasse udstilling
Exc.VTK Plac.1 BIK

Peter Mills skrev d. 28.04.2012

"Gentle masculine head, with good pigment, would prefer a little more front angulation, well musseled, stirdy rear end, moved stright with drive, keeping his topline. A real pleasure to watch!"

bis-veteran-28-apr-2012

bis-veteran-28-apr-2012-1

 

Mentalbeskrivelse

Mentalbeskrevet i Dansk Kennel Klub

Arrangeret af DRK Raceledelsen for Golden Retrievere d. 02.09.2007

Odins reaktion er markeret med gul
Racens ønskeprofil er markeret med grå
Sammenfald er markeret med rød

AKTIVITET:
 

1

2

3

4

5

1a Kontakt Afviser kontakt, knurrer
og/eller bidforsøg
 
Undviger kontakt - kryber og trækker sig
 
Acceptere kontakt 
- er helt uengageret 
- trækker sig ikke
Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret Påtrængende kontakt
- anledning mangler
- kan evt. hoppe og gø
1b Håndtering Vil ikke følge med
 
Følger med et stykke.
Evt. i fuld line væk fra TL
Følger modvilligt med hele vejen Følger med uden besvær
 
Følger villigt med
 
1c Håndtering Flugtforsøg / kraftig
trueadfærd
Kraftige unddragelser /
trusler
Unddrager sig aktiv hånd- tering, ingen trueadfærd Lader sig håndtere
 
Lader sig villigt håndtere
 
2a Leg Leger ikke
 
Leger ikke 
viser interesse
Leger - starter langsomt
B liver aktiv
Leger aktivt
Starter hurtigt
Leger meget aktivt. Starter
hurtigt. Svær at afbryde
2b Leg - greb Griber ikke
 
Griber ikke straks
Snuser først på objektet
Griber forsigtigt eller
nipper i objektet
Griber med hele munden,
tager fat
Griber straks - målbevidst
2c Leg - træk
 - kampleg
Tager ikke fat


 

Holder forsigtigt fast
Slipper og / eller Trækker
ikke
Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til 
TL slipper
Hugger direkte fat og hol-
der fast. Rusker og
trækker til TL slipper
Rusker efter TL slipper
3a Jagt - fart Starter ikke

       1             2 

Starter, men afbryder
Fuldfører ikke

        1             2 

Når frem. Starter lang-
somt. Farten øges under
forløbet
        1             2 

Starter og fuldfører med
høj fart

         1   X          2  X

Starter med meget høj fart
Løber mere end 2 m. forbi

          1             2 

3b Jagt - fangst Overser bevidst.
Når ikke frem til byttet.
       1             2 
Tager ikke byttet
Snuser ikke til byttet
       1             2 
Tager ikke byttet, men
snuser til byttet
        1            2 
Tager byttet tøvende
         1             2 
Tager byttet straks
Målbevidst
          1  X           2  X
4 Aktivitets-
    niveau
Inaktiv
- uinteresseret
 
Opmærksom
- Står, sidder eller ligger
 
Går rundt. Evt. snuser,
spiser græs eller bider i
pinde under forløbet
Skifter hurtigt aktivitet,
graver, bider i pinde,
springer op
Skifter meget hurtigt
mellem aktiviteterne.
Piber, gør, trækker i linen
5a Overraskelse
 -  skræk
Stopper - kort stop. Ingen
undvigelser
Stopper og dukker sig
 
Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)
Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)
Flygter mere end 5 meter
 
5b Overraskelse
trusler/aggressivitet
Ingen trueadfærd En eller to trussels-
handlinger
 
Mere end to trusselshand-
linger eller vedvarende
trusler
Mange eller vedvarende
trusler med angreb
 
Kraftig trueadfærd med
direkte angreb
 
5c Overraskelse
 -  nysgerrighed
Går frem til dukken, når
dukken er lagt ned.
Går ikke frem
Går frem til dukken, når
føreren taler til dukken
 
Går frem til dukken, når
føreren står ved dukken
 
Går frem til dukken, når
føreren er gået halvt frem
 
Går frem uden hjælp, evt.
med lav kropsholdning
 
5d Overraskelse
 -  afreaktion
Ingen undvigemanøvre
 
Går i lille bue 1. gang
Ser til siden 2. gang
Ingen reaktion 3. gang
Går lille bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang
Strakt line væk fra dukken
1. gang
Går i bue 2. og 3. gang
Strakt line væk fra dukken
mindst to gange
 
6a Lyd - skræk Stopper - kort stop.
Ingen undvigelser
Stopper og dukker sig
 
Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort)
Flygter højst 5 meter
(vender sig bort)
Flygter mere end 5 meter
 
6b Lyd
 -  nysgerrighed
Går frem til pladen, når
føreren rører ved pladen.
Går ikke frem
Går frem til pladen, når
føreren taler til pladen
 
Går frem til pladen, når
føreren står ved pladen
 
Går frem til pladen, når
føreren er gået halvt frem
 
Går frem uden hjælp, evt.
med lav kropsholdning
 
6c Lyd
 -  afreaktion
Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang
Ser til siden 2. gang
Ingen reaktion 3. gang
Går lille bue 1. gang
Går i lille bue 2. gang
Ser til siden 3. gang
Strakt line væk fra dukken
1. gang
Går i bue 2. og 3. gang
Strakt line væk fra dukken
mindst to gange
 
7a Spøgelser
 -   skræk
Viser ingen flugttendenser En eller to flugthandlinger Skifter mellem begyn-
dende flugt og kontrol
 
Flugt eller afbrudt flugt
efter momentets første
tredjedel
Flygter i linens længde i 
momentets første tredjedel
 
7b Spøgelser
trusler/aggressivitet
Ingen trueadfærd En eller to trusselshand-
linger i en del eller hele forløbet
Mere end to eller ved-
varende trusler i en del af 
forløbet
Mange eller vedvarende
trusler med angreb efter
den halve afstand
Kraftig trueadfærd med
angreb i hele forløbet
7c Spøgelser
 -  afreaktion
Går frem til figuranten, når
figuranten er demaskeret
Kommer ikke frem
       1               2   X
Går frem til figuranten, når
fører taler til figuranten

       1             2 

Går frem til figuranten, når
fører står ved figuranten

        1   X          2 

Går frem til figuranten, når
fører er gået halv frem
mod figuranten
        1             2 
Går frem til figuranten
uden hjælp, evt. med lav
kropsholdning
          1           2 
8   Skarp lyd Viser sig ikke berørt.
Hurtig kontrol, siden uberørt
 
Reaktionen forsvinder ef-
ter de første skud
Afbryder, men genop-
tager tidligere aktivitet
Tilbageværende uro efter
flere skud
Kan ikke genoptage
tidligere aktivitet
Viser stigende flugtten-
denser efter hvert skud
både ved aktivitet og 
passivitet
Flygter under aktivitet
Forlader evt. pladsen

[widgetkit id=30]

 

Aka.

Odin -also known as...

Musen
Musse-tand
Musling
HUS-mus

 

Joomla templates by a4joomla